Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/07/2015

Data:
2015/07/27 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del dilluns, dia 27 de juliol de 2015 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió extraordinària del dia 30.06.2015

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

03.- DONAR COMPTES DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 1835/26.06.15, DE DATA 18 DE JUNY DE 2015

04.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE CUNETA REVESTIDA A LA CARRETERA DE MONTJOI, TRAM DE LA TORRE DEL SASTRE FINS A LA RIERA DE MONTJOI”, REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS, DE DATA AGOST DE 2014.

05.- PROPOSAR A LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EL NOMENAMENT, DURANT QUATRE ANYS, DE LA JUTGESSA SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE ROSES.

06.- DONAR COMPTES DE L'INFORME EMÈS PER L'INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L'ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

07.- PROPOSAR A LA CONSELLERIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE FIXI, COM A DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER A L’ANY 2016, ELS DIES 5 I 8 DE FEBRER

08.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1370/15.05.2015, REFERENT AL PAGAMENT DEL PREU JUST AL SR. JOAQUIM INGLÉS BERTRAN, PER A L'EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER TRINITAT, 29 I AL CARRER TARRAGONA, 27-37.

09.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SENYOR JOAQUIM INGLÉS BERTRAN EN ELS SEUS ESCRITS DE DATA 3 DE JUNY DE 2015 I RE: 8482 I 8483 I CONFIRMAR LA RESOLUCIÓ IMPUGNADA, EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES SITUADES AL CARRER TRINITAT, 29 I AL CARRER TARRAGONA, 27-37.

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014.

11.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE ROSES, DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM PER EXIGIR AL GOVERN D’ESPANYA LA PROMPTA RETIRADA DE TOTES LES RESTES DE LA COBERTURA DEL RADAR DISSEMINADES PER LA FALDA DE LA MUNTANYA DE PENÍ, ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE ROSES I CADAQUÉS.

12.- PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 21 de juliol de 2015

Acta

PDF document icon P20150727o-PDF.pdf — PDF document, 355 KB (364415 bytes)

Accions del document