Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL DEL FRONT MARÍTIM DEL NUCLI ANTIC DE ROSES

Aprovació definitiva PLE 25.03.2002 | Publicació BOP 25.04.2002

MEMÒRIA

PLÀNOLS

Acord aprovació definitiva PLE 25.03.2002

Accions del document