Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL POLÍGON B1 PORT CANIGÓ

Aprovació definitiva PLE 23.02.1988

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva PLE 23.02.1988

Accions del document