Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM DE ROSES A L'ÀMBIT DEL MAS DE LES FIGUERES - AVDA. DE RHODE, 209-221 (PL14015OT)

Aprovació inicial PLE 27.04.2015

DOCUMENT

Accions del document