Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE PATRIMONI, EDIFICIS I BÉNS D'INTERÈS DEL MUNICIPI DE ROSES EN RELACIÓ AMB LA FITXA NÚM.121 (PL15006OT)

Aprovació inicial JGL 26.10.2015

DOCUMENT

Accions del document