Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ PER COMPENSACIÓ BÀSICA DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA-2 DEL POUM DE ROSES (GU12001SE)

Aprovació definitiva JGL 08.07.2013 | Publicació BOP 29.07.2013

DOCUMENT

Publicació BOP 144 29.07.2013

Acord AD JGL 08.07.2013

Accions del document