Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de substitució del clavegueram i millora de la xarxa de pluvials d'un tram del carrer Francesc Macià (GI14001OT)


Contractista adjudicatari: Construcciones Horizón S.A.

Inici de les obres: 02.06.2014

Finalització de les obres: 16.06.2014


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 21.02.2014


Imatges execució de l'obra

   


 

 

Accions del document