Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obres per soterrar l'illa de contenidors CS-31 i urbanització de l'entorn a la platja de Canyelles Petites (PU07034OT)


L’objecte del projecte és: realitzar l’obra civil per instal·lar l’illa de contenidors soterrats (CS-31) a l’avinguda de José Díaz Pacheco a la platja de Canyelles Petites, en dues zones separades entre si i que se situen al costat de mar de l’esmentada avinguda. L’àmbit de la zona 1 està ubicat a l’alçada del carrer de Pere Rahola i Molinas i el de la zona 2 a l’alçada del carrer de Sant Lucar la Major. La vorera existent disposa de les dimensions suficients per ubicar-hi els cinc contenidors previstos en cadascuna de les zones.


Contractista adjudicatari: Hier Cons Empordà SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 102.985,70€

Inici de les obres: 19.12.2014  |  Finalització de les obres: 09.07.2015


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 10.10.2014


Imatges abans de fer l'obra

    

Imatges obra finalitzada

   


Accions del document