Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA OBRES DE REPARACIÓ MENOR DE L'ESPAI DESTINAT A SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL (PU15016OT)


L’objecte del document és reformar íntegrament els serveis facilitant l’accés a les persones de mobilitat reduïda. Es preveu suprimir la part destinada a magatzem, buidar parcialment el volum existent per formar una zona porxada de repòs i estada, a l’entrada del cementiri. 


Contractista adjudicatari: Marc Arnau Badal |  Pressupost adjudicació de l'obra: 17.362,31€

Inici de les obres: 27.02.2017  |  Termini d'execució de les obres: 2 mesos | Obres finalitzades maig 2017


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 05.09.2016


Imatges abans de fer les obres

   


Imatges de les obres finalitzades

       


 

Accions del document