Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte executiu condicionament del rec Fondo en l'àmbit de la Ciutadella de Roses (PU13007OT)


L’objecte del projecte és: replantejar i estabilitzar els talussos de la llera amb hidrosembra i pendents més suaus amb la finalitat de fer transitable el pas del perímetre de la Ciutadella al llarg de la llera i a través del fossar. Recuperar la cota original per poder mostrar la “canteria” original de l’angle nord i part de l’angle est i fer visible el mur de defensa oest del baluard de Sant Andreu. Recuperar el camí de ronda de la Ciutadella per als glacis i les contraguàrdies, mitjançant una passera metàl·lica i de fusta com les existents. 


Contractista adjudicatari: Argon Informàtica SA |  Pressupost adjudicació de l'obra: 198.739,00€

Inici de les obres: març 2017 |  Termini d'execució de les obres: 4 mesos | Finalització de les obres: Juliol 2017


PROJECTE

Publicació aprovació definitiva JGL 25.04.2016


Imatges abans de fer l'obra

      


 Imatges de les obres finalitzades

     

 

Accions del document