Arxiu Municipal (AMR)
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres, de 8 h a 14 h

 

Adreça: Carrer de la Mainada, 28

Telèfon: 972.15.14.86. 

Correu-e: amr@roses.cat

Serveis i funcions

 

Un arxiu municipal com l'AMR té unes funcions que indubtablement van molt més enllà de l'estricte custòdia de documents més o menys valuosos per la seva antiguitat, pel seu suport o, potser, pel seu autor.
Les tasques d'un arxiu municipal enfonsen la seva essència, la seva raó d'ésser, en la pròpia identitat de la població. L'AMR és la nostra memòria col·lectiva, l'eina per saber qui som i d'on venim. Podeu reflexionar-hi a partir de la següent aportació de l'arxiver Joan Boadas, director de l'Arxiu Municipal de Girona.

Serveis


Servei de consulta de documentació.

Hemeroteca i biblioteca auxiliar de consulta, especialitzades en història local i general, arxivística i administració pública.

Reproducció de documents (independentment del seu suport), sempre que no es perjudiqui la seva conservació i integritat.

Servei de lector-reproductor de microformes i microfilms.

Assessorament històric.

Recuperar el patrimoni documental generat per altres institucions o particulars de Roses amb la intenció d'obtenir un coneixement ampli i plural del passat de la Vila.

Assessorament al tractament de la documentació de caràcter privat: familiar, empreses, entitats.

Visites concertades per a escolars de primària i de secundària o grups interessats a conèixer l´AMR i el seu funcionament.

Préstec documental per a activitats de difusió cultural organitzades per altres institucions.

Formació d'estudiants en pràctiques.

Funcions


Dissenyar, gestionar, conservar, custodiar i servir satisfactòriament la documentació generada i rebuda per l'Ajuntament de la Vila.

Assessorament a les àrees administratives de l´Ajuntamernt de Roses en l´organització i tractament de la documentació municipal

Organitzar (classificar i ordenar) els fons documentals custodiats a l´AMR.

Descriure (inventariar i catalogar) els fons documentals custodiats a l´AMR.

Atenció personalitzada de qualsevol tipus de consulta arxivística o històrica sobre documentació.

Informar sobre qualsevol tema relacionat amb l´àmbit d´actuació de l´AMR.

Atenció de les consultes i dels préstecs de documentació sol·licitats per la resta de departaments administratius de l'Ajuntament de Roses.

Organització d´exposicions de caràcter cultural.

Organització de conferències i cursets de caràcter històric.

Col·laboració en l´organització d´exposicions, conferències i cursets organitzades per altres entitats.

Edició de publicacions: col·lecció Papers de Recerca.

Proposta de noves denominacions de carrers.


CODI DEONTOLÒGIC DE L'AMR

Vegeu la següent presentació sobre el compromís ètic de l'AMR

Accions del document