Joventut
Horari d'atenció al públic: De 9.30 h a 14 h

Carrer de Tarragona, 81 - Teatre Municipal 
17480 ROSES
Telèf.:  972 25 24 00

 

Estiu Jove 2021


INFORMACIÓ  GENERAL

Prèviament a l'inici dels Casals Municipals d'Estiu, i d'acord amb allò que estableixi el nou Protocol per a l'organització de les activitats de lleure educatiu de l'estiu 2021 (pendent de publicació per part de la Direcció General de Joventut), l'Àrea d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Roses, contactàrà amb els pares/tutors dels inscrits per tal d'enviar-los els impressos i/o documents necessaris per la realització de l'activitat (declaració responsable, etc).


 

     PREINSCRIPCIONS: 

     EMPADRONATS: DEL  17   AL  21  DE MAIG DE  2021.

     RESTA DE JOVES: DEL 24 AL 28 DE MAIG DE 2021.

 

 

                                                                       Díptic Estiu Jove

 


ESTIU JOVE – JULIOL  I  AGOST  2021


LLOC  :
   CAR (Centre d’Activitats Roses)

EDATS:   Joves nascuts entre els anys 2005 i 2008 (ambdós inclosos).

ACTIVITATS  RECREATIVES:   Jocs, tallers, esports i activitats recreatives i de lleure adaptades a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19

HORARIS:   de dilluns a divendres  de 9 h a 13 h,  un  dia a la  setmana de 9 h a 19 h  i  una sortida mensual.

 


QUOTES ESTIU JOVE 2021

 

QUOTES  ESTIU  JOVE  2021

Matrícula : 25,00 €
Servei d'activitats per mes : 125,00 €

 


PLACES  ESTIU JOVE 2021


PLACES  DISPONIBLES

Les places oferides enguany, s'han hagut de reduir, en adaptació a les recomanacions sanitàries decretades a partir de la pandèmia del COVID 19
Estiu Jove  Juliol : 30 places
Estiu Jove  Agost : 30 places

 

Places limitades:

Finalitzat el període de preinscripció, en aquelles activitats on la demanda superi l’oferta de places disponibles, es seguirà el criteri següent:

  • Si els preinscrits empadronats a Roses superen el nombre de places disponibles, es prioritzarà la inscripció d'aquells joves, els pares o tutors dels quals hagin de treballar els 2 i no en puguin tenir cura durant l'horari de l'Estiu Jove. Aquesta circumstància s'acreditarà amb un certificat de convivencia i una còpia dels contractes d'ambdós.
  • Un cop comprovat aquest aspecto, si hi ha places vacants, es realitzarà un sorteig públic entre els mateixos empadronats. Qui no obtingui plaça es posarà en llista d'espera.

 


 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

BONIFICACIONS

PROGRAMACIÓ AGOST


Accions del document