Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

WMS

L’Ajuntament de Roses posa a disposició de tothom la informació geogràfica municipal a través de serveis web de forma lliure i gratuita.
WMS és l’acrònim en anglès de Web Map Service. És un servei web estàndard per publicar cartografia a internet i les especificacions estan recollides a l’ Open Geoespatial Consortium (http://www.opengeospatial.com/).

Al ser un servei i no una pàgina, s’ha d’utilitzar des d’una aplicació o una pàgina web que admeti aquest servei, com per exemple:
http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp
Google Earth també disposa de la opció d'afegir capes WMS

Un exemple de la integració d’aquest servei el podeu trobar a:
http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?codi=171523&tipus=u.

L’adreça del servei és:
http://eajuntament.roses.cat:8080/geoserver/poum/wms?


Servei WMS del Cadastre:
http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?

(més informació)

Geoserveis de l'Institut Cartogràfic de Catalunya:
http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

(més informació)

Altres explicacions i exemples WMS:
Universitat Politècnica de Madrid

Accions del document