Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA LOCAL D'HABITATGE (PLH)

L'Ajuntament de Roses està treballant en la redacció d'un Pla Local d'Habitatge (PLH) amb l’objectiu d’actualitzar les dades de creixement poblacional, per revisar el model de creixement de Roses.
 

L'estudi definirà les estratègies i actuacions a promoure amb relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per un període de sis anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne. Per a la seva redacció, es parteix d’una anàlisi de la situació actual de l’habitatge i de les condicions de context socioeconòmic, urbanístic i d’organització que es donen en el municipi.

Es tracta d’un instrument de planificació que permetrà definir les polítiques en matèria d’habitatge a partir de la detecció i avaluació dels principals dèficits i problemàtiques, amb una mirada transversal que estudia l’urbanisme, la rehabilitació i el parc existent, els serveis socials, etc.

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Roses (de 9.098,47 €) per a la redacció de l'esmentat Pla.


Notícies relacionades:

 

 23/06/2020 - web municipal: "L'Ajuntament inicia el procés participatiu del Pla Local d'Habitatge" - https://www.roses.cat/noticies/l2019ajuntament-inicia-el-proces-participatiu-del-pla-local-d2019habitatge-1

24/06/2020 - revista del Baix Empordà: "L'Ajuntament de Roses inicia el procés participatiu del Pla local d'habitatge" https://revistabaixemporda.cat/lajuntament-de-roses-inicia-el-proces-participatiu-del-pla-local-dhabitatge/

29/06/2020 - Hora Nova: "Roses prepara el Pla local d'habitatge" http://www.horanova.cat/roses-prepara-el-pla-local-dhabitatge/

18/01/2021 - Empordà: "Un 60% de les llars de Roses no pot accedir a un lloguer mitjà d'un pis de 70 metres. L'Ajuntament avança el Pla local d'habitatge" https://www.emporda.info/comarca/2021/01/19/60-llars-roses-no-pot/485300.html

Accions del document