Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DEL PLA GENERAL REFERENT A LA ZONA VERDA DE LA UA 27 DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 07.04.2004 | Publicació DOGC 02.06.2004

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 07.04.2004

Accions del document