Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 29 - CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL DE LA MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 29 QUE AFECTA UN TRAM DEL CARRER PEP VENTURA

Aprovació definitiva CTU 02.02.2005 | Publicació DOGC 4341 11.03.2005

MEMÒRIA

PLÀNOLS

Acord aprovació definitiva CTU 02.02.2005

Accions del document