Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 1 - MODIFICA ARTICLE 31 DE LES NNUU

Aprovació definitiva CPU 30.11.1994 | Publicació DOGC 2010 10.02.1995

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CPU 30.11.1994

Accions del document