Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 14 - AFECTA L'URBANITZABLE PROGRAMAT 4 (UP4) AL SECTOR MAS D'EN PUIG

Aprovació definitiva CTU 24.11.1999 | Publicació DOGC 3091 03.03.2000

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 24.11.1999

Accions del document