Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 25 - AFECTA LA NORMATIVA HOTELERA ARTICLES 124.5, 125.3 I 126.3

Aprovació definitiva CTU 10.03.1999 | Publicació DOGC 2895 25.05.1999

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 10.03.1999

Accions del document