Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 49 - QUE AFECTA LA FINCA SITUADA ALS CARRERS LA LLOTJA, PESCADORS I CAP NORFEU

Aprovació definitiva CTU 28.07.2004 | Publicació DOGC 13.10.2004

DOUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 28.07.2004

Accions del document