Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 5 - PER A L'AMPLIACIÓ DE LA ZONA DESTINADA A EQUIPAMENT ESPORTIU

Aprovació definitiva CTU 11.12.1996 | Publicació DOGC 2335 20.02.1997

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 11.12.1996

Accions del document