Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 30 - CONSISTEIX EN LA MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS D2 DEL MAS OLIVA

Aprovació definitiva CTU 23.09.2000

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 23.09.2000

Accions del document