Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 34 - MODIFICACIÓ D'ALINEACIONS DEL CARRER DE LA MAINADA

Aprovació definitiva CTU 31.10.2001 | Publicació DOGC 24.01.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 31.10.2001

Accions del document