Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 37 - EQUIPAMENTS A LA CARRETERA DE LES ARENES

Aprovació definitiva CTU 28.05.2002 | Publicació DOGC 05.09.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 28.05.2002

Accions del document