Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 38 - RELATIVA A REGULAR I PROTEGIR LES VIES I INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES

Aprovació definitiva CPU 06.11.2002  |  Publicació DOGC 03.02.2003

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 06.11.02

Accions del document