Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 40 - A L'ÀMBIT DE LA UA18, UNP4, UA40, UA44 I EL SÒL URBÀ QUE CONFRONTA AMB L'AV. DE RHODE

Aprovació definitiva CTU 04.11.2003  |  Publicació DOGC 18.03.2005

DOCUMENT

Acord AD CTU 04.11.2003  |  Acord DC CTU 02.02.2005

Accions del document