Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 41 - QUE AFECTA EL CARRER BARCELONA / RIERA GINJOLERS

Aprovació definitiva CTU 24.01.2003  |  Publicació DOGC 03.04.2003

MEMÒRIA

PLÀNOLS

Acord aprovació definitiva CTU 24.01.2003

Accions del document