Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

NORMA COMPLEMENTÀRIA DEL PEMU ILLA D'ÍTHAKA (art. 4.1, 4.2, i 4.3 NNUU PEMU)

Aprovació definitiva CTU 13.09.2000

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 13.09.2000

Accions del document