Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ DE LES CONDICIONS D'EDIFICACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DEL MAS OLIVA (PL14013EN)

Accions del document