Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

PROJECTE TÈCNIC PER: REFORMA DE LA CUINA DEL MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA JAUME VICENÇ VIVES (GI22018EN)

L’objecte del projecte és el de descriure les obres necessàries per tal de reformar la cuina de 59 m² de l’escola
Jaume Vicenç Vives.


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva PLE 17.07.2023


Fotografies abans de fer les obres

 FOTO ACTUAL GI22018EN

 

 

Accions del document