Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

PROJECTE DE MILLORA I MODERNITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VICTÒRIA CATALANA (PU20004EN)

L’objecte del projecte és definir la urbanització de l’àmbit delimitat per la vorada de la plaça de la Victòria Catalana que limita, a la cota inferior, amb el carrer de la Riera Ginjolers i a la cota superior, amb el carrer de Bernat Desclot. Es preveu crear un parc lúdic, que permeti instal·lar uns conjunts de tirolines, tobogans i d’altres elements de jocs i mobiliari urbà i font; substituir l’enllumenat públic i incorporar noves espècies vegetals. L’àmbit es divideix en dues zones, una situada a la cota inferior, destinada a jocs infantils, i una altra a la cota superior destinada a jocs més juvenils, connectades visualment per una àmplia rampa. S’integren en el projecte els mòduls de l’estació transformadora elèctrica i de bombeig d’aigua situats a la plaça. La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 3.954,47 m².


DOCUMENT 1 MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT 2 PLÀNOLS

DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT 4 PRESSUPOST

DOCUMENT 5 DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Aprovació inicial decret 3555 de 29.10.2020


Imatges abans de fer les obres

      

 

 

Accions del document