Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

RECOLLIDA CONCERTADA DE TRASTOS I RESTES VEGETALS

RECOLLIDAPODA

Els particulars residents a Roses poden concertar la recollida d’aquests residus a la porta del seu domicili trucant al 972 25 70 05. El servei és gratuït.
Les restes vegetals i els trastos vells també es poden portar a la deixalleria municipal. 


On van?

El destí dels residus voluminosos del nostre municipi és el CRT de Pedret i Marzà, on es fa la separació dels materials recuperables. Les restes vegetals s’envien a la planta de Burés Profesional, SA, ubicada a Castelló d’Empúries, pel seu tractament i valorització.


Sabies què?

Utilitzant aquests serveis millorem la qualitat de l’espai públic evitant l’acumulació de residus voluminosos i d’abocaments de poda a l'espai públic, al mateix temps que faciliten la gestió adequada d’aquest residus a la ciutadania.


Recollida de mobles i trastos vells: com funciona?

• Truca al 972 25 70 05 per acordar una data de recollida.
• Deixa els residus voluminosos davant del domicili la nit prèvia al dia acordat.
• Els residus s’han de deixar sense obstaculitzar el pas de persones ni de vehicles.


Recollida concertada de restes vegetals: com funciona?

Bossa restes de poda

    - La primera vegada, cal anar a la deixalleria municipal, on es subministren les saques del servei.
    - A partir d’aquest moment, cada vegada que es faci una recollida, el servei reposarà les saques i no farà  falta anar a la deixalleria.
    - Sol·licita la recollida de les saques plenes al 972 25 70 05.
    - El servei preveu una recollida setmanal màxima de fins a 3 saques d’1 m³ per domicili.

FULLETÓ EXPLICATIU SERVEI DE RECOLLIDA CONCERTADA DE RESTES VEGETALS

Serveis professionals de jardineria: De forma excepcional, es permet als serveis professionals fer ús gratuït de la deixalleria només si hi dipositen fins a 3 m³ de residus verds setmanals. Per quantitats superiors cal que cada professional transporti els seus residus verds fins a un gestor autoritzat.


 

Accions del document