RESCAT D'UN NÍNXOL O D'UN COLUMBARI

El titular d'un nínxol o d'un columbari demana que l'Ajuntament rescati aquest nínxol o columbari


Característiques

 • Tràmit: Decret 
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. 1- Instància sol·licitant el rescat (el sol·licitant ha de ser el titular del nínxol o columbari).
   • a)  Si en el nínxol o columbari hi ha restes o cendres inhumades, paral·lelament s'ha de sol·licitar l'exhumació d'aquestes i especificar on vol que siguin dipositades. Cal pagar les taxes d'exhumació i, en el cas dels nínxols, la taxa de reducció de restes. Si les restes o cendres s'han de dipositar en un altre nínxol o columbari del cementiri de Roses, cal pagar també les taxes d'inhumació.
   • b) Si el titular del nínxol o columbari és difunt, caldrà fer prèviament el canvi de titularitat del nínxol o del columbari.Veure tràmits relacionats: Canvi de titularitat (...).
  2. 2- Títol del nínxol o columbari del qual es sol·licita el rescat.
  3. 3- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  4. 4- Cal omplir l'imprès anomenat "Fitxa de creditor" amb el nom del banc i el número de compte on l'Ajuntament haurà de fer l'ingrés de l'import del rescat. Veure tràmits relacionats: Fitxa de creditor.

 

 • Documentació resultant: Notificació Decret d'Alcaldia.


Accions del document