SOL·LICITUD PER A L'UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE ROSES

Béns susceptibles de cessió per a proporcionar als seus destinataris un espai on puguin desenvolupar les seves activitats, sempre en benefici dels interessos generals del municipi:

 


Les Àrees que gestionen els edificis són les següents:

Ensenyament: Instal·lacions escoles municipals
Cultura: Espais del Teatre, Espais de la Ciutadella, Castell de la Trinitat,  Espai Z de la Biblioteca Municipal, plaça de Frederic Rahola i Ca l'Anita.
Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania:  Aules mercat, Casa del Mar (1r pis)
Promoció Econòmica: Sala d'actes avinguda de Rhode, 77-79
Esports: Instal·lacions i espais esportius municipals 
Joventut: Espais del Car


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'alcaldia 
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Preu / taxes:

  1.  TEATRE MUNICIPAL

   

  Tarifa general

  Tarifa reduïda

  Auditori i Hall

   

   

  a) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 1.627,40 €/dia)

  417,82 €

  83,56 €

  b) Assaig o Muntatges (dia)

  835,64 €

  167,13 €

  Hall

   

   

  c) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 312,30 €/dia)

  78,07 €

  15,61 €

  Sala de miralls, primer pis i segon pis

   

   

  d) Import per sessió, per hora o fracció (màxim 206 €/dia)

  59,79 €

  11,96 €


  2. 
  CAR JOVE

  a) Aula núm. 1 del CAR, per hora o fracció (màxim 90 €/dia)    

  30,90 €

  b) Aula núm. 2 del CAR, per hora o fracció (màxim 140 €/dia)

  46,35 €

  c) Buc d’assaig, per hora o fracció (màxim 60 €/dia)

  20,60 €

  3.  BIBLIOTECA

  a) Espai Z, per hora o fracció (màxim 90 €/dia)  

  30,90 €

  4.  CA L'ANITA DE L'ESTANC
 
 • 5.  ESPAI CULTURAL CIUTADELLA I CASTELL DE LA TRINITAT

  a) Utilització sales o dependències per actes acadèmics,
  presentacions, xerrades,....  per hora o fracció (màxim 124,00 €/dia)

  41,20 €

  b) Celebració d’espectacles d’arts escèniques, esdeveniments
  especials, per jornada sencera

  515,00 €

  c) Rodatge cinematogràfic o publicitari, sessions fotogràfiques,....
  per hora o fracció (màxim 155,00 €/dia)

  51,50 €

   

  6.  ALTRES INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS

 • a) Sala del Ple municipal, per hora o fracció (màxim 235,00 €/dia)

  78,69 €

  b) Sales o dependències municipals amb dimensió inferior a50 m2, per
  hora o fracció (màxim 93,00 €/dia)

  30,90 €

  c) Sales o dependències municipals amb una dimensió compresa entre
  50 m2 i150 m2, per hora o fracció (màxim 170,00 €/dia)

  56,65 €

  d) Sales o dependències municipals amb dimensió  superior a150 m2,
  hora o fracció (màxim 216,00 €/dia)

  72,10 €

  e) Cerimònia matrimonial sense infraestructura, per cerimònia

  157,38 €

  f)  Amplificador de so, per unitat i dia

  77,25 €

  g) Cadires amb muntatge i desmuntatge, per cada 50 unitats

  113,30 €

  h) Servei de consergeria, hostessa accessos,... per hora o fracció

  22,66 €

  i)  Neteja extra, per hora o fracció

  15,45 €

   


Com es fa

 • En el cas d'edificis gestionats per l'Àrea de Cultura i Festes feu "clic" aquí

 

 • Documentació necessària:

  1. Memòria de l'activitat

  2. En el cas que l'entitat no figuri inscrita en el Registre Municipal d'Associacions o alteració de les dades que hi figuren, o bé quan es tracti d'una persona física:
  - Fotocòpia del CIF/NIF de l'entitat o dela persona física sol·licitant.
  - Fotocòpia del DNI de la persona representant de l'entitat.
  - Fotocòpia de la constitució i estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre corresponent.
  - Còpia de l'autoliquidació de la taxa corresponent.  

 • Documentació resultant: Notificació de Decret de l'alcaldia

Documents
Accions del document