Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE

Aprovació definitiva CTU 09.03.2005 | Anul·lació TSJC 28.10.2011
MEMÒRIA
ANNEXOS A LA MEMÒRIA
NORMES URBANÍSTIQUES
PLÀNOLS

Accions del document