Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 601

REVISIÓ PARCIAL DEL SÒL URBANITZABLE

Aprovació definitiva CTU 09.03.2005 | Anul·lació TSJC 28.10.2011

MEMÒRIA

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

NORMES URBANÍSTIQUES

PLÀNOLS

Accions del document