Relació de llocs de treball (RLT) i organigrama

Aquí podeu trobar la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament durant l'exercici 2018:

 

  

Relació de llocs de treball i Taula Salarial

Plantilla de personal 

Organigrama

Accions del document