Societats Municipals

SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA (ROSERSA)

Aquesta societat es va constituir el 24 d’abril de 1996 i té per objecte la gestió de diferents serveis de competència municipal de l’Ajuntament de Roses (Jardineria, enllumenat públic, clavegueram i manteniment via pública)

Titular: Ajuntament de Roses (100 %)
Observacions:
NIF :
A17477365
Adreça fiscal: Pl. Catalunya 12 - 17480 ROSES

Empreses municipals
CAP NORFEU, DEL (C), 61
17480 ROSES


PORT DE ROSES SA

Aquesta societat fou creada inicialment per la la gestió de la unitat d’actuació 39 (Santa Margarita), modificant els estatuts i denominació social per l’actual el 27 d’octubre de 1999 per a la promoció, construcció i posterior gestió del port esportiu de Roses.

Titular: Ajuntament de Roses (100 %)

Empreses municipals
RHODE, DE (AV)
Edifici de Direcció del Port Esportiu - Apartat de correus 404
ROSES


PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL

Aquesta societat va iniciar les seves activitats el dia 17 d'abril de 2003 i té por objecte la promoció, construcció i posterior gestió del servei públic de la piscina coberta municipal.

Titular: Ajuntament de Roses (100 %)

Empreses municipals
MAS OLIVA, DEL (CT)
17480 ROSESAccions del document