Ple de l'Ajuntament Ordinària  22/12/2017

Data:
2017/12/22 11:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà TV...

Enllaç del comiat del senyor Carles Pàramo i Ponsetí... 

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 22 de desembre de 2017, a les 11:00h, a la sala de sessions de la Casa Mallol, amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació acta anterior: 30.10.17 O
2.- Aprovació acta: 22.11.17 e
3.- Aprovació acta anterior: 27.11.17 O
4.- Aprovació acta anterior: 05.12.17 E
5.- Informació de l'Alcaldia
6.- Donació del fons de la senyora Marina Casellas Rovira
7.- Convalidació de l'acord marc Costa Brava Yacht Ports
8.- Execució Pressupost 3r trimestre 2017
9.- Modificació de crèdit núm.7/2017
10.- Adhesió de l'Ajuntament de Roses a l'Associació Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava.
11.- Aprovació inicial Projecte constructiu xarxa drenatge urbanització Mas Oliva
12.- Aprovar les Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics adreçats a persones titutals de famílies monoparentals de Roses, subjectes passius de l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent al seu habitatge habiutal, exercici 2018
13.- Adhesió de l’Ajuntament de Roses al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació del Futbol Club Barcelona per al desenvolupament del projecte FutbolNet al municipi de Roses, temporada 2017/2018
14.- Aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Roses per a la gestió i execució de les actuacions en l'àmbit de la candidatura FEDER 2014-2020, eix 6 projecte conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, per realitzar el "Projecte constructiu de naturalització de l'entorn de la muralla de ponent de la Ciutadella de Roses"
15.- Ratificació del Decret d'Alcaldia del compromís de cofinançament pel finançament de la subvenció del Patrimoni Històric Espanyol, mitjançant concurrència competitiva al Programa 1,5% cultural del Ministeri de Foment, relatiu a l'actuació del l"Adequació de la visita pública del Baluard de Sant Andreu de la Ciutadella de Roses”
16.- Modificació puntual núm. 2/2017 del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) relatiu al tram de vialitat secundària, entre els carrers de Joan Margarit i de Jeroni Pau, d'iniciativa privada
17.- Conveni de permuta entre l'Ajuntament de Roses i Daniel Jean Josep i Alexandre Charles James Aime Baïsse i Pascale Françoise Marie Joseph Rutault, que té per finalitat facilitar l'execució del planejament
18.- Precs i preguntes

Acta

PDF document icon Acta.pdf — Document PDF, 769 KB (787894 bytes)

Accions del document