Ple de l'Ajuntament Ordinària  02/11/2016

Data:
2016/11/02 00:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple ordinari a Empordàtv...

Enllaç dels Precs i preguntes a Empordàtv...

 

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper 2 de novembre de 2016, a les 20.00 ha la sala de sessions de la Casa Mallol, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:

-         26.09.2016 O

-         10.10.2016 E

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. APROVAR  INICIALMENT  EL PROJECTE SIMPLIFICAT DE REFORÇAMENT DEL PONT DE LA CARRETERA DE LES ARENES SOBRE LA RIERA TRENCADA AL TERME MUNICIPAL DE ROSES.

4. ATORGAMENT DE PODERS GENERALS PER A PLETS

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3128/08.09.16, REFERENT A NO ADMETRE A TRÀMIT PER EXTEMPORANI EL RECURS PRESENTAT PEL SR. JORGE L. SANJUAN DE MORETA, EN REPRESENTACIÓ DEL SENYOR STEFANO-UGO GUIDI, CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 27 D'ABRIL DE 2015, PEL QUAL S'APROVA L'ATERMENAMENT D'UNA FINCA

6. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL (DUPROCIM)

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C’S ROSES, PER A QUÈ SIGUIN SENYALITZADES LES NOSTRES CARRETERES PER POTENCIAR L’ATENCIÓ DELS CONDUCTORS RESPECTE L’AFLUÈNCIA DE CICLISTES

8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), PER UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA (UMDC) PER INCENTIVAR L'ASSOLIMENT D'UN SALARI MÍNIM DE REFERÈNCIA PELS TREBALLADORS I TREBALLADORES CONTRACTATS O PROVEÏDORS/ES DE L'AJUNTAMENT DE ROSES

10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER A QUÈ L’AJUNTAMENT DE ROSES IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC EN LA FLOTA DEL SEU PARC MÒBIL I EL ÚS PROGRESSIU DEL VEHICLE ELÈCTRIC AL MUNICIPI

11. PRECS I PREGUNTES

Acta

PDF document icon Acta.pdf — PDF document, 5.22 MB (5472087 bytes)

Accions del document