Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/05/2016

Data:
2016/05/30 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà TV...

Enllaç als Precs i preguntes ...

Enllaç al punt núm. 7 de l'ordre del dia...

Enllaç al punt núm. 8 de l'ordre del dia...

Enllaç al punt núm. 9 de l'ordre del dia...

Enllaç al punt núm. 10 de l'ordre del dia...

Enllaç al punt núm. 11 de l'ordre del dia...

EDICTE

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper DILLUNS, dia 30 de maig de 2016, a les 20.00 h, a la sala de sessions de la Casa Mallol, amb el següent

Ordre del dia

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
-      Sessió ordinària del dia 25.04.16
 

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
 
3. DONAR SUPORT DE LA INICIATIVA IMPULSADA PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNESCO DE PALAFRUGELL SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PAISATGE NATURAL DE LA COSTA BRAVA I ELS CAMINS DE RONDA PER SER DECLARATS PATRIMONI MUNDIAL DELA UNESCO.
 
4. DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ACORD ADOPTAT PERLA JUNTA DEGOVERN LOCAL DEL 25 D’ABRIL DE 2016 RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE EXECUTIU DE CONDICIONAMENT DEL REC FONDO EN L’ÀMBIT DE LA CIUTADELLA DE ROSES”,  D’INICIATIVA MUNICIPAL.
 
5. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PERLA INTERVENTORA MUNICIPAL ACCIDENTAL EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.
 
6. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS, A PARTIR DEL 13 DE JUNY DE 2015 I FINS A 31 DE DESEMBRE DE 2015, AL’OBJECTE D’INCORPORAR-HI ELS BÉNS I DRETS NO INVENTARIATS, I REFLECTIR-HI LES SEVES VICISSITUDS.
 
7. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE ROSES DE SUPORT ALA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA EN EL SENTIT DE RECLAMAR AL GOVERN DE L’ESTAT, EN FUNCIONS, QUE MODIFIQUI ELS LÍMITS EN LA REGLA DE LA DESPESA IMPOSAT PEL MINHAP.
 
8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ROSES, PER CREAR PLACES D’APARCAMENT ESPECÍFIQUES PER A DONES EMBARASSADES EN L’ÚLTIM TRIMESTRE DE GESTACIÓ I PER A PARES I MARES AMB NADONS FINS A 18 MESOS.
 
9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE SUPORT PER UNA COMARCA AMB AIGÜES NETES I SALUDABLES.
 
10. MOCIÓ PER ALA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.
 
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE HO DESITGIN PER IMPULSAR I FOMENTAR EL CONSUM D’ENERGIA VERDA AL MUNICIPI DE ROSES
 
12. PRECS I PREGUNTES

 

Acta

PDF document icon Acta 30.05.16.pdf — PDF document, 1.03 MB (1079222 bytes)

Accions del document