Ple de l'Ajuntament Ordinària  23/12/2013

Data:
2013/12/23 13:30:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 13:30 hores del dia 23 de desembre de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS.
 Ordinària del dia 25 de novembre de 2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA.

3. VERIFICAR EL DOCUMENT ANOMENAT "TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE ROSES”, REDACTAT EL MES SETEMBRE DE 2013 PELS ARQUITECTES JOSEP I JOAN ANTONI VILANOVA BRUGUÉS DE L’EMPRESA VILANOVA ARQUITECTES, SCP, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

4. APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A L’ANY 2013.

5. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS.

6. ADHESIÓ AL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.

7. MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LA “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM”.

8. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA IMMACULADA CARRION I FERRER.

9. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SENYORA MAGDA CASAMITJANA I AGUILÀ.

10. PRECS I PREGUNTES.

L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 18 de desembre de 2013

Acta

PDF document icon P20131223o-PDF.pdf — Document PDF, 163 KB (167431 bytes)

Accions del document