Ple de l'Ajuntament Ordinària  27/05/2013

Data:
2013/05/27 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20: 00 hores del DILLUNS, dia 27 de maig de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del ple del dia 25 d’abril de 2013.

2. INFORME DE L’ALCALDIA

3. CONCEDIR A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL MODIBAND, UNA SUBVENCIÓ DE DEU MIL EUROS (10.000,00 €), EN CONCEPTE DE DESPESES DERIVADES DE LA REALITZACIÓ D’UNA MOSTRA DE CINEMA A L’AIRE LLIURE ANOMENADA CINE CIUTADELLA DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2013.

4. SUPRESSIÓ, MODIFICACIÓ I CREACIÓ DE NOUS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.

5. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DE LA SETENA TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE ROSES, SENYORA SÍLVIA USEROS MOYANO

6. APROVACIÓ DE L’ATERMENAMENT PRACTICAT A LA FINCA SITUADA AL CARRER ALMERIA 22-24, DE TITULARITAT PRIVADA.

7. APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM EN DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS I PERQUÈ L’AJUNTAMENT NO AUTORITZI A ROSES L’EXHIBICIÓ D’ESPECTACLES AMB ANIMALS.

9. PROPOSAR A LA SALA DE GOVERN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ELS NOMENAMENTS, DURANT QUATRE ANYS, DEL/LA JUTGE/SSA TITULAR I DEL/LA JUTGE/SSA SUBSTITUT/A DEL JUTJAT DE PAU DE ROSES.

10. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde president
Carles Pàramo i Ponsetí

Roses, 21 de maig de 2013

Acta

PDF document icon P20130527o-PDF.pdf — Document PDF, 120 KB (123766 bytes)

Accions del document