Ple de l'Ajuntament Ordinària  28/10/2013

Data:
2013/10/28 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T E


Amb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 28 D’OCTUBRE de 2013, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
 Sessió ordinària del ple del dia 30.09.2013

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A L’ACCÉS A UNA APLICACIÓ D’INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL MÒBIL AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (BOP NÚM: 219 DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2012).

4. RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME I TERITORI

5. RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE CULTURA I FESTES

6. RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC REGULADOR DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D’ESPORTS

7. PROPOSAR A LA CONSELLERIA D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE FIXI, COM A DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER A L’ANY 2014, ELS DIES 28 DE FEBRER I 3 DE MARÇ DE 2014.

8. DONAR COMPTES DE L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI PER AL PERÍODE 2014-2016.

9. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013.

10. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN, DE DATA 5 D'ABRIL DE 2013 PEL QUAL ES VA ACORDAR APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

11. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES ALS PLECS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM I L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

12. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC I GDP DE REBUIG A LA LOMCE DEL GOVERN ESPANYOL, AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE ROSES

13. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 22 d’octubre de 2013

Acta

PDF document icon P20131028o-PDF.pdf — Document PDF, 199 KB (204124 bytes)

Accions del document