Ple de l'Ajuntament Ordinària  30/11/2015

Data:
2015/11/30 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà TV (1) ...

Enllaç del Ple a Empordà TV (2) ...

Enllaç dels Precs i preguntes a Empordà TV ...

 

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores de DILLUNS, dia 30 de novembre de 2015, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

 Sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2015

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

4. DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2015 RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE RESTAURACIÓ D’UNA TORRE DE LA MURALLA MEDIEVAL DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL

5. APROVAR DEFINITIVAMENT EL CONVENI DE PERMUTA FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I DANIEL JEAN JOSEP I ALEXANDRE CHARLES JAMES AIME BAÏSSE I PASCALE FRANÇOISE MARIE JOSEPH RUTAULT, PROMOTORS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE ROSES

6. DONAR SUPORT PER PART DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2015

7. RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI ECONÒMIC FORMULADA PEL CONCESSIONARI DEL CONTRACTE DE “GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS MUNICIPALS D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE I DE CLAVEGUERAM”

8. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 3237/16.11.2015 D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT, EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA, LA CAMBRA DE COMERÇ DE PALAMÓS, L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS PER A LA PROMOCIÓ COMERCIAL CONJUNTA DELS PORTS DE ROSES, PALAMÓS I LA COSTA BRAVA EN LA INDÚSTRIA DE CREUERS

9. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2016

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE S'HI VULGUIN AFEGIR PER LA REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI GEOLÒGIC DEL ROCAM COSTANER A LES RODALIES DEL FAR DE ROSES

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE S'HI VULGUIN AFEGIR PER INTRODUIR L'ÚS DE L'APLICACIÓ MÒBIL «WHATSAPP» COM A ELEMENT DE COMUNICACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS CIUTADANS

12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CiU I LA RESTA DE GRUPS QUE S'HI VULGUIN AFEGIR DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA, I ELS GRUPS QUE ES VULGUIN AFEGIR, PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

14. PRECS I PREGUNTES

Acta

PDF document icon P15.11.30.pdf — PDF document, 34.05 MB (35705583 bytes)

Accions del document