Ple de l'Ajuntament Ordinària  31/08/2015

Data:
2015/08/31 20:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'Ordre del Dia de la Sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc a les 20:00 hores del DILLUNS, dia 31 d’agost de 2015 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent

ORDRE DE DIA

01.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
 Sessió extraordinària del ple del dia 20.07.2015
 Sessió ordinària del ple del dia 27.07.2015

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

03.- APROVAR INICIALMENT EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA MERCANTIL COCO 22 STARTER TRADE, SL RELATIU AL COMPROMÍS DE FER UN ÚS EXCLUSIU D’HOTEL A LA FINCA SITUADA AL CARRER DE PUIG SEQUERA, 1 DE ROSES.

04.- SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE ROSES, CASTELLÓ D’EMPÚRIES, SANT PERE PESCADOR I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTICA DE L’ESCALA PER A LA PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA BADIA DE ROSES, EN EL MARC DE LA SEVA PERTINENÇA AL CLUB DE LES BADIES MÉS BELLES DEL MÓN.

05.- DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2015.

06.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1455/15 PER LA QUAL ES VA APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PROJECTE ÈXIT D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’INSTITUT CAP NORFEU, PER A LA PRÒRROGA PER ALS CURSOS ACADÈMICS 2015-2016 I 2016-2017.

07.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1455/15 PER LA QUAL ES VA APROVAR L’ADDENDA AL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL PROJECTE ÈXIT D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’INSTITUT ILLA DE RODES, PER A LA PRÒRROGA PER ALS CURSOS ACADÈMICS 2015-2016 I 2016-2017.

08.- MODIFICACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT SERVEI CONTROL DE MOSQUITS.

09.- APROVAR LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L’ANY 2015.

10.- DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT D’ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ COM A PERSONAL EVENTUAL, PER OCUPAR LA PLAÇA D’ASSESSOR DE CULTURA I FESTES DE L’ÀREA DE CULTURA I FESTES.

11.- AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DEL TREBALLADOR MUNICIPAL ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

12.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL CASTRUM VISIGÒTIC, AL CARRER DE LA PUJADA AL PUIG ROM, 117-119” DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

13.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL MIRADOR I APARCAMENT A PUNTA FALCONERA” DE ROSES, REDACTAT L’OCTUBRE DE 2012, PER L’ARQUITECTE DANIEL ABAD RIERA DE L’EMPRESA ABAD, ALTABÀS, ÀLVARO I RAVENTÓS, ARQUITECTES SCP, D’INICIATIVA MUNICIPAL

14.- APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE RESTAURACIÓ D’UNA TORRE DE LA MURALLA MEDIEVAL DE ROSES”, REDACTAT EL JUNY DE 2015 PEL SERVEI DE MONUMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA, DE GENT DEL POBLE I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM PER PENJAR L’ESTELADA A LES ROTONDES DE L’ENTRADA DEL MUNICIPI (CASETA DE L’ESTANY I CRUÏLLA DE LA CARRETERA DE CADAQUÉS I PALAU)

16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I ELS GRUPS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR EN SUPORT AL CORRELENGUA 2015

17.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM, CONVERGÈNCIA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-CP I CIUTADANS CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

18.- PRECS I PREGUNTES.

L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 26 d’agost de 2015.

Acta

PDF document icon P20150831o-PDF.pdf — PDF document, 442 KB (453025 bytes)

Accions del document