Ple de l'Ajuntament Extraordinària  02/11/2015

Data:
2015/11/02 20:00:00 GMT+1
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Extraordinària

Ordre del dia

E D I C T EAmb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc les 20.00 hores del dilluns, dia 2 de novembre de 2015 a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb el següent


ORDRE DE DIA

1. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2016 (EXP. 4865/2015)

2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4868/2015).

3. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4869/2015).

4. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4871/2015).

5. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4999/2015).

6. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4872/2015).

7. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4874/2015).

8. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4875/2015).

9. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4876/2015).

10. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CLAVEGUERAM, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4877/2015).

11. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4878/2015).

12. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4879/2015).

13. PROPOSTA RELATIVA A LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPOTARDORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL.(Exp. 4880/2015).

14. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA RENUMERACIÓ I MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, (ABANS 17), REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, PER A L’EXERCICI 2016. (Exp. 4881/2015).L’alcaldessa presidenta
Montse Mindan i Cortada

Roses, 28 d’octubre de 2015

Acta

PDF document icon P20151102e-PDF.pdf — PDF document, 297 KB (304704 bytes)

Accions del document