Ple de l'Ajuntament Ordinària  29/03/2016

Data:
2016/03/29 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà TV... 

Enllaç als precs i preguntes a Empordà tv...

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 29 de març de 2016, a les 20.00 h, a la sala de sessions de la Casa Mallol, amb el següent

1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

-       Sessió ordinària del Ple del dia 25 de gener de 2016

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTES DE L’INFORME EMÈS PERLA INTERVENTORA ENFUNCIONS EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I A L’ACTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I ENDEUTAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015.

4. DONAR COMPTES DELA LIQUIDACIÓ DELPRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.

5. PROPOSTA RELATIVA A L’ANUL·LACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DELA TAXA PERLA UTILITZACIÓ PRIVATIVAO L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, CORRESPONENT ALS EXERCICIS2007 A2015.

6. NOMENAR EL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL PLE DEL CONSORCI PER ALA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

7. AUTORITZARLA COMPATIBILITAT PERA L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DELA TREBALLADORA MUNICIPALMONTSERRAT ARAN BRUGUÉS.

8. MOCIÓ PER ALA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL D’INVESTIGACIÓ PEL CAS ROYAL MARINE.

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER ALA CAMPANYA NOPUC ESPERAR!

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM, PER ALA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI ETNOGRÀFIC I HISTÒRIC DEL NOSTRE MUNICIPI.

 11. PRECS I PREGUNTES

Acta

PDF document icon Acta 29.03.16.pdf — PDF document, 707 KB (724196 bytes)

Accions del document