Ple de l'Ajuntament Ordinària  25/04/2016

Data:
2016/04/25 00:00:00 GMT+2
Tipus:
Ple de l'Ajuntament
Descripció:
Ordinària

Ordre del dia

Enllaç del Ple a Empordà TV ...

Enllaç als precs i preguntes del Ple ... 

Enllaç a la moció núm. 9 de l'ordre del dia del Ple... 

 

E D I C T E

Amb data d'avui ha estat fixat l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper DILLUNS, dia 25 d’abril de 2016, a les 20.00 h, a la sala de sessions dela Casa Mallol, amb el següent

 1. APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:

     -  Sessió ordinària del dia 29.02.2016

     -  Sessió extraordinària del dia 14.03.2016

     -  Sessió ordinària del dia 29.03.2016

2. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA

3. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 07.03.2016, DE DONAR L’ASSABENTAT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 04.02.2016, DE DECLARAR LA INADMISSIÓ DEL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE ROSES CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 23.02.2015 EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.

4. APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER A L’ANY 2016.

5. RATIFICAR PEL PLE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 3118/05.11.15 D'APROVACIÓ  DEL CONVENI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES I L'AJUNTAMENT DE ROSES, PER DISPOSAR DE LA REPRODUCCIÓ DE DIVERSOS DOCUMENTS  PERQUÈ FIGURIN A L'EXPOSICIÓ TEMPORAL «ATLAS DE ROSES» AL 2

6. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 974/2016 DE 21 DE MARÇ, DE CANVI DE SENTIT D’UN TRAM DE L’AVINGUDA DEL SALATAR.

7. DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ACORD ADOPTAT PERLA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL  4 D’ABRIL DE 2016 RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL MIRADOR I APARCAMENT A PUNTA FALCONERA” DE ROSES, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

8. MOCIÓ PER ALA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PEL CAS DEL ROYAL MARINE I.

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE S'HI VULGUIN AFEGIR DE REBUIG AL TRACTAT UE-TURQUIA SOBRELA CRISI DELS REFUGIATS.

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ROSES, PER CREAR PLACES D’APARCAMENT ESPECÍFIQUES PER A DONES EMBARASSADES EN L’ÚLTIM TRIMESTRE DE GESTACIÓ I PER A PARES I MARES AMB NADONS FINS A 18 MESOS.

11. PRECS I PREGUNTES

Acta

PDF document icon ACTA.pdf — PDF document, 1.13 MB (1184866 bytes)

Accions del document