Estat de previsió d'ingressos i de despeses de les societats municipals

Accions del document